Løypetiltak i fjellet og overnattingshytter

Søknadsskjema

Før skjemaet fylles ut, anbefales det å sette seg inn i følgende:

Å være kjent med disse temaene betyr mindre tid brukt på utfylling, justeringer og/eller etterarbeid med søknaden for den som søker, og for den som saksbehandler.

Søknadsfrist 1. november

Bruk knappen nedenfor til å logge på skjemaløsningen via ID-porten.


Skal du fornye eller gjenta søknad?
Da må du ha referansenummeret på den tidligere innsendte søknaden. Det finner man på kvitteringen en fikk ved innsending. Dersom en ikke finner referansenummeret, kan kommunen hente frem referansenummeret fra databasen, på forespørsel. Ta kontakt med kommunen og oppgi navn på søkerorganisasjon, navn på anlegg og eventuell annen informasjon som kan være behjelpelig.

Etter pålogging på skjemaet velges linken “Andre søknader til gjentakelse/fornying” nederst i vinduet som kommer opp. Her legges referansenummeret inn.