Løypetiltak i fjellet og overnattingshytter

Mal for regnskapsskjema

Regnskap føres elektronisk, lenke finner du her: Anmodning om sluttutbetaling og rapportering

Husk at regnskapsskjemaet skal kunne sammenlignes med det kostnadsoverslaget som ble satt opp i søknaden.