swimmers

Anlegg for idrett og fysisk aktivitet

På disse temasidene finnes informasjon som søkere må gjøre seg kjent med for å kunne få tilskudd til anlegg.

Det anbefales at man setter seg godt inn i vilkår og kravsøknadsprosessen, og vanlige spørsmål.

Slik får man brukt mest mulig tid og ressurser på selve prosjektet, og mindre tid på å rette opp i dokumentasjon eller justering av søknader. Når alt er klart for å sende inn søknad, finner man søknadsskjema her.

Skal dere i gang med et anleggsprosjekt?

Nettstedet Gode idrettsanlegg

Nettstedet Gode idrettsanlegg er en ressurs for anleggseiere og prosjekteiere, med veiledere og mange gode eksempler på gjennomførte anlegg, kontaktinformasjon til de som har drevet prosjektene, samt dokumentasjon fra gjennomføringen.

Kulturdepartementets publikasjoner

Kulturdepartementet utgir en rekke publikasjoner (ekstern lenke) om bygging, drift og utvikling av anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Publikasjonene utarbeides som regel i tett samarbeid med idrettene som skal bruke anleggene. Veilederne inneholder tips til prosjektgjennomføring, gode råd om vedlikehold og drift, samt beskriver ofte de krav som settes til størrelse på anlegg og konkurranseflater og andre funksjonelle krav