swimmers

Anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Vanlige spørsmål

Når åpnes søknadsskjema?

Søknadskjema åpnes normalt 15. juni hvert år. Skjema gjelder søknadsrunden etterfølgende år.

Hva er spillemidler?

Spillemidler er overskuddet fra de forskjellige spillene som administreres og drives av Norsk Tipping, og som fordeles av Kulturdepartementet til forskjellige allmennyttige formål. En stor del av dette overskuddet fordeles til idrettsformål. Den største andelen av midlene til idrettsformål går til bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet i kommunene.

Hvorfor skal jeg bruke ID-porten når jeg representerer en organisasjon eller kommune?

ID-porten er en felles nasjonal påloggingsløsning og en sentral byggekloss i utviklingen av offentlige tjenester på nett. ID-porten kan brukes både i privat og arbeidsrelatert virksomhet. Det betyr ikke dermed at du sender inn søknaden på vegne av deg selv. Det første steget i skjemaet ber deg nettopp om å fylle ut hvilken organisasjon som søknaden skal sendes inn for.

Søknadsskjemaet bruker påloggingen for å tilby en sikker kobling til skjemaet for deg som fyller ut, og sikrer blant annet at ingen andre får tilgang til søknaden du fyller ut. I selve søknadsskjemaet lagres kun den informasjonen du selv fyller inn, for eksempel hvem som er kontaktpersoner. Selv om man har en rolle i en organisasjon og opptrer på vegne av denne organisasjonen og ikke seg selv, er fortsatt rollen koblet til deg som person, som du logger på som.

For øvrig bidrar påloggingen til at vi kan tilby søkere som returnerer for å fortsette på sine søknader, eller fornye og gjenta søknader neste år, at de slipper å finne frem gamle referansenumre. Da viser vi deg som logger på hvilke søknader du kan jobbe med, og du sparer tid og klikk.

Hva kan vi søke om?

Dere kan søke om tilskudd til bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Tilskuddsordningen har to underordninger: ordinære anlegg og nærmiljøanlegg. Det kan ikke søkes om tilskudd til drift og løpende vedlikehold.

Hva er ordinære anlegg?

Ordinære anlegg er anlegg som i hovedsak er knyttet til konkurranse- og treningsvirksomhet for organisert idrettslig aktivitet. De tekniske krav til mål og utforming av anleggene tar utgangspunkt i konkurransereglene til de enkelte særforbund.

Det vil si at for å få tilskudd må anleggene som hovedregel kunne brukes til å avvikle konkurranser innenfor de aktivitetene anlegget er ment for.

Det finnes samtidig flere anleggstyper i denne underordningen som ikke tar utgangspunkt i konkurranser og organisert aktivitet. Friluftlivsanlegg er en slik kategori. Skateanlegg er en annen anleggstype som retter seg mot egenorganisert aktivitet.

Noen av de vanligste anleggene er idrettshaller, fotballbaner og skianlegg.
Det har imidlertid vært søkt om tilskudd til over hundre forskjellige varianter av anlegg, og tilskuddsordningen er også åpen for nye typer.

Hvor mye kan vi søke om til ordinære anlegg?

Det kan som hovedregel søkes om tilskudd som tilsvarer inntil 1/3 av godkjente kostnader, det vil si kostnader for prosjektet som knytter seg til selve aktivitetsanlegget.

Noen anleggstyper kvalifiserer til tilskudd på inntil 50 % av godkjente kostnader. Dette gjelder turveier/-løyper og –stier, og enkelte spesielle tiltak.

Kostnader til tribuneanlegg, veier og parkeringsplasser, kjøp av grunn, eiendomsgjerder og forskjellige avgifter kan ikke regnes med i tilskuddssammenheng.

Alle tilskudd har en øvre grense. For en oversikt over de maksimale søknadssummene til forskjellige anleggstyper, må en slå opp i bestemmelsene for ordningen. Se lenke til bestemmelsene under "Vilkår og krav" i menyen til venstre på denne siden.

Hva er nærmiljøanlegg?

Nærmiljøanlegg er utendørsanlegg som ikke er spesielt tilrettelagt for organisert konkurranseidrett, men hvor målsettingen er åpne og tilgjengelige aktivitetsanlegg for alle, beregnet for egenorganisert fysisk aktivitet. Anleggene er ofte samlokalisert med skoler, og skal ligge i områder der folk bor og/eller oppholder seg. Ordningen retter seg først og fremst mot anlegg for barn og ungdom i alderen 6-19 år.

Hvor mye kan vi søke om til nærmiljøanlegg?

For nærmiljøanlegg kan det søkes om tilskudd på inntil 50 % av godkjent kostnad. Øvre grense for tilskudd er satt til 300 000 kroner per anleggsenhet. Maks begrensning for tilskuddets størrelse per anleggssted er kr 1 500 000.

Bare én anleggstype er unntatt hovedregelen om tilskudd: utendørs kunstisflater kan søke om tilskudd på inntil 50 % av kostnadene, med en øvre grense på 1 200 000 kroner i tilskudd.

Hvem kan søke om tilskudd til alle typer anlegg?

Alle kommuner og fylkeskommuner, samt lag, foreninger og organisasjonsledd tilknyttet Norges idrettsforbund, Samenes Idrettsforbund-Norge / Sámiid Valástallanlihttu-Norga, Studentsamskipnader, Norges Jeger- og Fiskerforbund, Norges Bilsportforbund, og Det Frivillige Skyttervesen.

Hvem kan søke om tilskudd til friluftslivsanlegg og nærmiljøanlegg?

Lag, foreninger og organisasjonsledd i Friluftsrådenes Landsforbund, Norsk Friluftsliv og Oslofjordens Friluftsråd, Den Norske Turistforening og dens 57 medlemsforeninger, i tillegg til de som kan søke om tilskudd til alle typer anlegg. Velforeninger og borettslag kan kun søke om tilskudd til nærmiljøanlegg.

Kan vi danne aksjeselskap, stiftelse eller samvirkeforetak som kan søke om tilskudd?

Dere som kan søke om tilskudd kan også stifte og/etablere andre organisasjonsformer som kan søke tilskudd, slik som stiftelser, aksjeselskaper og samvirkeforetak. Det er viktig at den nye sammenslutningen eies og kontrolleres av organisasjoner som kan søke tilskudd, og at den ikke har et eget økonomisk formål. Vedtektene må oppfylle vilkår som står i bestemmelsene for ordningen. Se lenke til bestemmelsene under "Vilkår og krav" i menyen til venstre på denne siden.