swimmers

Anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Kontaktinformasjon

Dersom søkere ønsker å få svar på spørsmål om registrering av anlegg i anleggsregisteret, anleggets plass i kommunal plan eller søknadsfrister må en ta kontakt med kommunen som anlegget ligger i.

Dersom søkere ønsker å få svar på spørsmål rundt endelig behandling av søknaden, eller godkjenning av endrede kostnadsoverslag og finansieringsplan etter tildeling, må en ta kontakt med sin fylkeskommune.

Det er fylkeskommunene som sluttbehandler alle søknader om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet, i tilskuddsordningene for ordinære anlegg og nærmiljøanlegg.