larisa-birta

Lokale kulturarenaer

Søknadsskjema

Det anbefales at en har gjort seg kjent med regelverket, og har forberedt dokumentasjonen til søknaden før en begynner utfyllingen av skjemaet.

Bruk knappen nedenfor for å logge på skjemaet via ID-porten.